Zwroty i Reklamacje

Procedura zwrotu

    Na zwrot nie używanych produktów mają państwo 14 dni od daty otrzymania produktów. Jeżeli produkty będą wskazywały na ich używanie zwrot może nie zostać uznany. W takim wypadku produkt będzie odesłany do zamawiającego na jego ponowny koszt.

1) Prosimy o kontakt mailowy przed dokonaniem zwrotu.

    W temacie maila prosimy zamieścić "Zwrot #nr zamówienia" oraz dane do przelewu.

        * Jeżeli zwrot jest częściowy "Zwrot częściowy #nr zamówienia"

2) Po otrzymaniu decyzji w sprawie zwrotu produktu prosimy o jego spakowanie i wysłanie firmą InPost na adres paczkomatu:

INPOST - Adres Paczkomatu ul. Namysłowska 8 - 03-455 Warszawa
Nr tel do odbioru paczki: 507675509(osoba odpowiedzialna tylko za odbiór paczek i przekazanie ich z/do magazynu)

Do paczki prosimy dołączyć*:

W przypadku braku jednego z niżej wymienionych zwrot może zostać odrzucony.

1) Paragon / Potwierdzenie przelewu/płatności.

2) Dane do przelewu

3) Uzupełnione Oświadczenie o odstąpieniu od umowy...

Wzór Oświadczenia dostępny :
(https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216)


Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Nazwa i adres przedsiębiorcy


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru


INPOST - Adres Paczkomatu ul. Namysłowska 8 - 03-455 Warszawa
Nr tel do odbioru paczki: 507675509 (osoba odpowiedzialna tylko za odbiór paczek i przekazanie ich z/do magazynu)

3) Prosimy o wysłanie nr Paczki po jej nadaniu lub wysłanie zdjęcia nadania.

*Kupujący pokrywa koszty odesłania produktów. 

Aesthetic Body Team